Reguleringsplanen for nye Hammerfest sykehus er ute til høring

Hammerfest kommune har i samarbeid med Finnmarkssykehuset, Sykehusbygg og LINK arkitektur utvidet planavgrensningen i forslag til reguleringsplan for arealene i tilknytning til nye Hammerfest sykehus på Rossmolla.

Frist for å sende innspill er onsdag 27. januar 2020.

 

Klikk for stort bilde 

Planavgrensningen utvides i vest fra krysset Meridiangata – Fuglenesbukta og 52 meter nord der Rossmollgata møter Finnmarksveien og 140 meter langs Rossmollgata i nordøst av planen, fra den opprinnelige planavgrensningen satt i brev datert 26. juni 2019. Utvidelsen av planområdet omfatter vegformål i både nordøstenden og vest av reguleringsplanen.

Hensikten med utvidelsen av planavgrensningen er å kunne vurdere behov for trafikkavvikling og kryssløsning der Meridiangata møter Finnmarksveien/Fuglenesbukta. Det er ønskelig å kunne vurdere ulike løsninger for å bedre trafikksikkerheten i området.

Innspill sendes skriftlig via post eller e-post

Merk med referanse 2018/971.

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Send e-post 

Spørsmål i saken kan rettes til avdeling for Plan og næring ved arealplanlegger Kaia Charlotte Fagerhaug.

Kontakt

Kaia Charlotte Fagerhaug
Arealplanlegger
E-post
Telefon 78 40 25 58

Adresse

Plan og næring

Besøksadresse

Hammerfest rådhus
9600 Hammerfest

 

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
T 78 40 20 00
Send e-post