Til høring: dispensasjonssøknad fra Cermaq Norge AS

Cermaq Norge AS har søkt om dispensasjon fra arealplan for akvakultur i Ytre Torskefjord og saken sendes nå på høring. 

Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling behandlet søknaden 15.06.2020. I vedtaket bes det om at Cermaq Norway AS planlegger støydempende tiltak og tiltak for å redusere lysforurensingen ved anlegget i Ytre Torskefjord slik at det ikke er til sjenanse for brukerne i området. Les hele vedtaket her (PDF, 77 kB).  

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for akvakultur i Torskefjord legges ut til offentlig ettersyn. Spørsmål i saken kan rettes til planavdelingen. 

Vedlegg

1. Bunnkartlegging (PDF, 921 kB) 
2. Klage (PDF, 46 kB)
3. Koordinater anlegg (PDF, 200 kB)
4. Låssetting (PDF, 422 kB)
5. Miljøkart (PDF, 531 kB)
6. Saskfremlegg UU tidligere Kvalsund kommune (PDF, 3 MB)
7. Utsnitt arealdel Hammerfest (PDF, 288 kB)
8. Utsnitt arealdel Kvalsund (PDF, 159 kB)

Frist for innspill: 28. august 2020


Innspill sendes til: 

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Send e-post

Merk med referanse 2020/2147.