Til høring: Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Frist for uttalelser til planprogrammet er 4. mars 2021.   

Hammerfest kommunestyre har i møte 10.12.2020 vedtatt planprogram for «Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer». Planprogrammet legges ut til høring i lovbestemt tid som er 6 uker fra kunngjøring. 

Høringsutkastet finner du her Kulturminneplan_planprogram_10.12.2020_vedtatt (PDF, 3 MB)

Uttalelser kan sendes via post eller e-post. Merkes med Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.
Postadresse: Hammerfest kommune, postboks 1224, 9616 Hammerfest

Kontakt

Grethe Johannessen
Fagansvarlig kultur
Fagstab Oppvekst og Kultur
E-post
Telefon 78 40 28 02
Mobil 981 09 837