Til høring og offentlig ettersyn: Detaljreguleringsplan for Skytterhuset

MWA AS, Rambøll Norge, avdeling Alta har utarbeidet forslag til detaljregulering for arealene ved Skytterhuset hotell.

Formålet med planarbeidet er å utvide virksomheten med nye innkvarteringsbygg. Planforslaget for detaljregulering av Skytterhuset var oppe til politisk behandling i Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling tirsdag 14. april.

Spørsmål i saken kan rettes til arealplanlegger Åse Malene Kongsbak, T 78 40 25 50/ send e-post, eller konsulent Maria Wirkola, M 930 38 810/ send e-post

Vedlegg:

1. Plankart Skytterhuset (PNG, 504 kB)

2. Planregisteret - skriv Skytterhuset i søkefeltet

Frist for innspill er 10. juni 2020


Innspill sendes skriftlig til:

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Send e-post

Kontakt

Åse M. Kongsbak
Arealplanlegger
E-post
Telefon 78 40 25 50

Adresse

Plan og næring

Besøksadresse

Hammerfest Rådhus
9600 Hammerfest


Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

78 40 20 00
Send e-post