Til høring: Søknad fra Cermaq om arealendring og biomasseutvidelse

Cermaq Norway AS søker om arealendring og biomasseutvidelse ved Hamnefjord.

Klikk for stort bildeUtsnitt: fra Fiskeridirektoratets kartverktøy Yggdrasil. 

Cermaq søker om å utvide anlegget ca. 1,5 kilometer ut i fjorden. Videre søkes det om økning i maksimalt tillatt biomasse fra dagens 3 600 tonn til 8 420 tonn.

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn (høring) i perioden 13. mars til 13. april 2020.

Høringsdokumenter:

For nærmere informasjon eller spørsmål ta kontakt med avdeling for Plan og utvikling.

Kontakt

Tom Eirik Ness
Natur-og miljøfaglig rådgiver
E-post
Telefon 78 40 25 54
Mobil 971 98 795

Adresse

Plan og næring

Besøksadresse

Hammerfest Rådhus
9600 Hammerfest


Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

78 40 20 00
Send e-post