Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid i Øvre Skaidilia hytteområde, Hammerfest

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsles det herved at Finnmarkseiendommen (FeFo) har igangsatt arbeid med endring av reguleringsplan for Øvre Skaidilia hytteområde, planID 5406_2011002 (tidligere Kvalsund kommune).

Les mer hos Rambøll