Detaljregulering for Barents Blue ammoniakkanlegg

Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram på høring.

Frist for innspill 15. februar 2022

Les mer her