Til høring: endring av akvakulturtillatelse for matfisk av laks og ørret på Kleppenes ved Seiland

Grieg Seafood Finnmark Sjø AS (930367435) søker om endring av akvakulturtillatelse for matfisk av laks og ørret på lokalitet 10828 Kleppenes N - v/Seiland i Hammerfest kommune.

Frist for å sende høringsuttalelse er tirsdag 19. mars 2024

Det søkes om tillatelse til å endre utforming av eksisterende anlegg og fôrflåte. Det søkes om en arealendring fra dagens 16 bur til 10 bur, og burstørrelsen økes fra 70x70 meter til 100x100 meter. Overflatearealet øker fra 78,8 mål til 100 mål.

Lokalitetens maksimale tillatte biomasse (MTB) søkes ikke endret, og holdes uforandret på 5400 tonn.

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn/høring i fire uker - i perioden:19. februar til 19. mars 2024.

Kart som viser plasseringen av Kleppenes ved Seiland - Klikk for stort bilde

 

Se saksdokumenter her.

Høringsuttalelser merkes med referanse 24/1352 leveres skriftlig til Hammerfest kommune:

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Send sikker post
Send e-post

For nærmere informasjon, kontakt natur- og miljøfaglig rådgiver Tom Eirik Ness (se under) eller Grieg Seafood Finnmark Sjø AS, T 78 44 95 95

Kontakt

Tom Eirik Ness
Natur og miljøkonsul
Miljøavdelingen
E-post
Telefon 78 40 25 54
Mobil 97 19 87 95