Koronavaksine: 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

Regjeringen har besluttet av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om en 3. dose med koronavaksine. De fleste av disse pasientene skal vaksineres i kommunehelsetjenesten, men det er spesialisthelsetjenesten som skal velge ut de som skal få den 3. vaksinedosen

Denne artikkelen er mer enn 3 måneder gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

 

Pressemelding fra Hammerfest kommune

Hvem skal få 3. vaksinedose?

Det er i hovedsak to grupper som skal vurderes for å få tilbudet om 3. dose

 • Gruppe 1:
  Alle disse skal få tilbud om 3. dose
  • organtransplanterte
  • benmargstransplantasjon siste 2 årene
  • pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist
  • alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • aktiv dialysebehandling
  • pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Gruppe 2:
  Disse må vurderes individuelt av lege i spesialisthelsetjenesten
  • kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling
  • pasienter med pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten
  • pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

Barn med alvorlig svekket immunforsvar anbefales ikke som gruppe å få en 3. vaksinedose, men barnelege kan vurdere det som nødvendig og ønskelig for enkelte pasienter.

Hvem velger ut og informerer pasienter som skal ha 3. vaksinedose?

Som hovedregel vil det være spesialisthelsetjenesten (sykehusene) som velger ut og varsler pasienter om tilbud om 3. vaksinedose. Pasienter som får dette tilbudet skal normalt selv bestille time for vaksinering i kommunehelsetjenesten.

De må ta med seg dokumentasjon som de får fra spesialisthelsetjenesten (vanligvis brevet fra spesialisthelsetjenesten om at de skal få 3. vaksinedose).

Noen grupper trenger ikke å vente på brev fra sykehus.

Pasienter i gruppe 1 kan bestille time for 3. vaksinedose ved å vise frem notat for sykehus hvor diagnosen fremgår.

Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

Hvilken vaksine vil gis som 3. vaksinedose?

Begge mRNA-vaksinene, fra Pfizer og fra Moderna, kan brukes, uavhengig av hvilken vaksine som har blitt gitt som 1. og 2. dose. Det skal gå minst 4 uker mellom dose 2 og dose 3.

Når kan jeg få vaksinen?

Vi har god tilgang til vaksinedoser i Hammerfest kommune, så de som fyller kriteriene her og har fått 2. vaksinedose for minst 4 uker siden, kan bestille 3. vaksinedose nå. Vi starter vaksineringen med 3. dose torsdag 30. september.

Hvordan bestiller jeg time til 3. vaksinedose?

Du kan bestille time for vaksinering på helsenorge.no, eller sende en SMS med navn, fødselsdato og beskjed om at du ønsker time for vaksinering til vaksinetelefonen på nummer 413 71 958.

Les mer om timebestilling for koronavaksinering.

📅 Planlagte vaksinasjonsdager

Se planlagte vaksinasjonsdager

Kontakt

Aud Marie Tandberg
Kommuneoverlege
Legetjenesten
E-post
Telefon 78 40 27 47
Mobil 917 40 270