Ny vannforsyning til Kvalsund sentrum

Denne uken ble vannledningen til den nye vannforsyningen til Kvalsund sentrum senket ned på 29 meters dyp i Trollvann.

Denne artikkelen er mer enn 3 måneder gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

 

Pressemelding fra Hammerfest kommune


Senking av vannledngin - Klikk for stort bilde

Ved sammenslåingen av Kvalsund og Hammerfest kommune, ble det vedtatt å bygge ny skole og ny barnehage og å anlegge et nytt boligfelt i Kvalsund sentrum.

Krever nok vann til slokking i tilfelle brann

Boligfelt, skole og barnehage krever at det er nok vann til slukking i tilefelle brann for å kunne realiseres. Det var derfor nødvendig å også etablere en ny og forbedret vannforsyning for Kvalsund Sentrum. Hammerfest kommune har kjøpt nødvendig areal og innarbeidet dette i arealplaner, og vi etablerer nå tosidig vannforsyning i Kvalsund Sentrum. Trollvann etableres derfor nå som én av to vannforsyninger til Kvalsund Sentrum.

Vannledningen er på plass i Trollvann

Mandag ble vannledningen i Trollvann senket ned til 29 meters dyp. Ledningen ble fraktet opp og lagt på isen forrige vinter, myrer ble krysset mens det var tele og de siste arbeidene gjennomføres i høst. Vannkvaliteten er overvåket over mere enn 12 måneder og viser god kvalitet.

Det nye vannbehandlingsanlegget sikrer vannkvaliteten, og Kvalsund sentrum får nå en god og tilstrekkelig vannforsyning til fremtidig utvikling.

I avslutningen av prosjektet med ny vannforsyning vil Kirkeveien få ny asfalt i midten av august, og vi etablerer ny trasé og turvei til Trollvann og utvidede parkeringsmuligheter ved løypestart.

Larsen maskin har allerede på eget initiativ etablert rasteplass, og Gravepartner/Nyboloft vil tilrettelegge for hvileplasser ved det nye vannbehandlingsanlegget som etableres ved parkeringsplassen

Rasteplass i natur - Klikk for stort bilde
Samlede investeringer knyttet til alle disse prosjektene er på ca. 250 millioner kroner.

Arbeidene med ny skole og barnehage, ny gangvei fra sentrum til bru over Kvalsundelva og nytt boligfelt er i god gang og vil bli ferdig før jul 2021. Innbyggerne i Kvalsund har måttet leve med støy og andre plager, men har tatt dette fint. Vi håper at arbeidet som nå snart er ferdig blir til alles beste!

Kontakt

Håkon Rønbeck
Prosjektsjef
Prosjektavdelingen
E-post
Telefon 78 40 26 36
Mobil 907 96 793