– Det her e vårt hjem

1. januar 2020 ble Hammerfest og Kvalsund kommune slått sammen.
Nyvoll Film & Foto har laget en film om den nye kommunen på oppdrag fra sammenslåingsprosjektet.