Mens vi alle forholder oss til smittevernstiltakene i den pågående korona­pandemien og venter på at en vaksine mot covid-19 skal bli tilgjengelig, må vi regne med at den årlige sesonginfluensaen kommer som den pleier. Hammerfest kommune planlegger nå for vaksinering mot sesonginfluensa midt under koronapandemien.

Folk er engasjert i miljøet vårt og hvordan det påvirker helsen, og mange tar kontakt med kommunen om det. Mye hører til det vi kaller miljørettet helsevern, og der kan kommunen noen ganger bidra. Men da må folk vite hvordan de skal melde fra og hva de må gjøre først.


Onsdag 05. august har vi fått bekreftet ett nytt tilfelle av koronasmitte covid-19 i Hammerfest kommune.


Det har i de siste dagene vært en del diskusjon om åpningstidene i barnehagene i Hammerfest, og noen foresatte er bekymret for at det vil bli vanskelig å kombinere levering og henting med arbeidstider blant annet for skiftarbeidere.


Paviljongen i Hammerfest sentrum er et kjent og kjært landemerke og et populært fotomotiv for turister og besøkende. Dessverre har tidens tann ikke vært nådig mot konstruksjonen, og nå må det omfattende restaurering til.

Det er sterkt redusert bemanning i byggesaksavdelingen i Hammerfest kommune sommeren 2020.
Vi får hjelp fra Alta kommune til oppmåling.

Som første kommuner i Troms og Finnmark, tar barnevernet i Hammerfest og Måsøy i bruk digital bekymrings­melding. Løsningen er i drift fra mandag 8. juni 2020


Etter de strenge smitteverntiltakene mot spredning av koronaviruset covid-19 som ble innført i mars, er vi nå på vei i en langsom og kontrollert gjenåpning av samfunnet. For oss i Hammerfest er det noen endringer nå i juni.

Etter å ha vært stengt for å hindre koronasmitte siden fredag 13. mars åpner nå skolene for «småtrinnet» 1. – 4. klasse på mandag 27. april. Vi gjennomfører strenge smitteverntiltak for å sikre at skolebarna får en trygg og god skolehverdag.

Den norske regjeringen varslet 7. april at vi etter flere uker med strenge smitteverntiltak for å begrense spredningen av koronaviruset covid-19 skal åpne samfunnet gradvis og kontrollert fra mandag 20. april.


Alle saker