Hammerfest kommune er i full gang med massevaksinering mot koronaviruset SARS-Cov-2 som gir sykdommen covid-19. I månedsskiftet april/mai har i overkant av 2500 personer fått minst én vaksinedose.

På grunn av den uavklarte situasjonen rundt det påviste tilfellet av koronasmitte i Akkarfjord er en del skoleelever og barnehagebarn satt i ventekarantene.

Vi har nå fått bekreftet koronasmitte hos en pasient i Akkarfjord på Sørøya som har reist med hurtigbåt fredag 23. april. Alle som var på samme båtrute som den smittede har blitt bedt om å være i ventekarantene. De er nå å regne som nærkontakter til en bekreftet smittet, og skal gå i smittekarantene.

Rein vil komme på sommerbeite på Kvaløya i begynnelsen av mai. Vi arbeider med å forsterke reingjerdet rundt Hammerfest by.

Regjeringen innfører strengere nasjonale smittevernsregler og –anbefalinger gjeldende fra torsdag 24. mars. Det medfører store begrensninger også her i Hammerfest.


De nasjonale helsemyndighetene valgte i går å midlertidig stoppe koronavaksinering med AstraZenecas vaksine i Norge. Dette vil sannsynligvis føre til noe forsinkelser i vaksinasjonsprogrammet også i Hammerfest kommune.

Grunnet kraftig vind (liten storm med kraftige vindkast) og utfordringer med snø, vil skoledagen i dag bli annerledes.
Alle må vurdere om vær og kjøreforhold gjør det forsvarlig å kjøre barna til og fra skolene.

Regjeringen har sagt at vi kan reise på vinterferie innenlands i Norge i år. Men vi er fortsatt midt i en pandemi, så vi må passe på å følge smittevernrådene og bidra til å hindre spredning av koronaviruset.


Selv om det fortsatt ikke er snakk om store antall, er Hammerfest kommune godt i gang med vaksinering mot koronaviruset SARS-Cov-2 som gir sykdommen covid-19.


Kommuneoverlegene har gjennomført risikovurdering for covid-19 utbrudd for Hammerfest kommune etter anvisninger fra Folkehelseinstituttet (FHI). Hammerfest ligger per 25. januar 2021 på nivå 1, som er det laveste risikonivået definert av FHI. 


Alle saker