Per 4. mars 2020 har vi ingen bekreftede tilfeller av koronasmitte i Hammerfest kommune. Vi har heller ingen personer i hjemmeisolat i påvente av prøveresultat med mistenkt koronasmitte. Viruset sprer seg imidlertid i Norge, og vi forventer at det også vil komme til Hammerfest.


De første bekreftede tilfeller av smittede av koronaviruset Covid-19 (coronavirus) er nå kommet til Norge. Vi må forvente at det også kan komme koronasmitte til Hammerfest, og kommunen er forberedt på å håndtere en slik situasjon.


Onsdag 19. februar var 1000 års erfaring samlet i kommunestyresalen da Hammerfest kommune feiret ansatte med lang tjenestetid

Helsedirektoratet har nylig oppfordret alle kommunene i Norge om å gjøre tilgjengelig informasjon om hvordan og hvor man kan søke hjelp om man har selvmordstanker eller opplever andre kriser eller store belastninger.

Hammerfest kommune har laget en egen side med informasjon om selvmordforebygging.


Vi har i dag, fredag 7. februar hatt en hendelse på Breilia ungdomsskole.


Et hittil ukjent koronavirus (coronavirus) har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Utbruddet startet i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.


Over 80 ansatte ble kurset i demensomsorg som en del av ABC-opplæringen som ansatte i kommunal helse og omsorg skal gjennom i løpet av året.

Hammerfest kommune deler hvert år ut en HMS-pris, som i følge statuttene skal gå til en virksomhet «som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet. Både det fysiske og det sosiale arbeidsmiljøet er viktig.

Alle saker