Kommunestyret i Hammerfest har nylig vedtatt fem hovedsatsningsområder for folkehelsearbeidet i kommunen for de neste fire årene. Sonni Schumacher og Aud Marie Tandberg er kommunens fast ansatte samfunnsmedisinere som leder arbeidet med folkehelse i kommunen.


Mens vi alle forholder oss til smittevernstiltakene i den pågående korona­pandemien og venter på at en vaksine mot covid-19 skal bli tilgjengelig, må vi regne med at den årlige sesonginfluensaen kommer som den pleier. Hammerfest kommune planlegger nå for vaksinering mot sesonginfluensa midt under koronapandemien.

Folk er engasjert i miljøet vårt og hvordan det påvirker helsen, og mange tar kontakt med kommunen om det. Mye hører til det vi kaller miljørettet helsevern, og der kan kommunen noen ganger bidra. Men da må folk vite hvordan de skal melde fra og hva de må gjøre først.


Onsdag 05. august har vi fått bekreftet ett nytt tilfelle av koronasmitte covid-19 i Hammerfest kommune.


Det har i de siste dagene vært en del diskusjon om åpningstidene i barnehagene i Hammerfest, og noen foresatte er bekymret for at det vil bli vanskelig å kombinere levering og henting med arbeidstider blant annet for skiftarbeidere.


Paviljongen i Hammerfest sentrum er et kjent og kjært landemerke og et populært fotomotiv for turister og besøkende. Dessverre har tidens tann ikke vært nådig mot konstruksjonen, og nå må det omfattende restaurering til.

Alle saker