For tiden lav smitterisiko i Hammerfest

Kommuneoverlegene har gjennomført risikovurdering for covid-19 utbrudd for Hammerfest kommune etter anvisninger fra Folkehelseinstituttet (FHI). Hammerfest ligger per 25. januar 2021 på nivå 1, som er det laveste risikonivået definert av FHI. 

Pressemelding fra Hammerfest kommune


Klikk for stort bilde Kommuneoverlegene har i dag gjort en vurdering av risikonivå for Hammerfest kommune basert på risikoveilederen fra folkehelseinstituttet. 

Følgende punkter er med i vurderingen: 

  • epidemiologisk situasjon i Hammerfest 
  • spredningspotensial lokalt 
  • forventet sykdomsbyrde/kapasitet i Hammerfest 

 Risikonivåene deles inn fra 1 til 5, der 5 er det mest alvorlige. 

Hammerfest kommune havner ut i risikonivå 1, altså laveste risikonivå. Til sammenlikning er de berørte kommunene på Østlandet på risikonivå 4 og 5.  

Hammerfest kommune har pr i dag kun lav forekomst av importsmitte, og ingen villsmitte (løs smitte i samfunnet). Importsmitten har lavt spredningspotensiale og sykdomsbyrden er lav (flere asymptomatiske positive tilfeller). Kommunen har god kapasitet til å håndtere både smitte og sykdom.  

Ut fra risikonivå 1 er det ingen grunn til inngripende tiltak med stor tiltaksbyrde. Kommunens viktigste fokus i forhold til importsmitte er god testkapasitet og effektiv smittesporing, det vi kaller TISK (Testing, Isolering, Smittesporing og Karantene).  

Det vil fremover bli gjort ukentlige risikovurderinger for Hammerfest. 

Pressehenvendelser

Pressehenvendelser rettes til ordfører Marianne Sivertsen Næss som koordinerer informasjonsarbeidet i forbindelse med koronautbruddet. Faglige spørsmål rettes til kommunikasjonsrådgiver Eilert Sundt, som vil innhente svar fra de som kan svare.

Kontakt

Marianne Sivertsen Næss
Ordfører
Politisk
E-post
Telefon 78 40 25 01
Mobil 917 15 059
Eilert Sundt
Kommunikasjonsrådgiver
Service- og dokumentsenteret
E-post
Telefon 78 40 25 64
Mobil 480 28 670