Pressekonferanser om koronaviruset, fra 22. mars

Vi har ikke pressekonferanse i morgen, lørdag, men kjører neste på søndag 22. mars kl. 15:30

Pressemelding fra Hammerfest kommune

 

I uke 13, fra mandag 23. mars fortsetter vi med daglige pressekonferanser kl. 10:00.

Pressekonferansene sendes direkte fra vår Facebookside

Det er selvsagt fritt for media å videredistribuere disse pressekonferansene, både direkte og i ettertid.

Alle pressekonferansene samles i ettertid på denne siden.

Pressehenvendelser

Pressehenvendelser rettes til ordfører Marianne Sivertsen Næss som koordinerer informasjonsarbeidet i forbindelse med koronautbruddet. Faglige spørsmål rettes til kommunikasjonsrådgiver Eilert Sundt, som vil innhente svar fra de som kan svare.

Kontakt

Marianne Sivertsen Næss
Ordfører
E-post
Telefon 78 40 25 01
Mobil 917 15 059
Eilert Sundt
kommunikasjonsrådgiver
E-post
Telefon 78 40 25 64
Mobil 480 28 670