Rein på sommerbeite på Kvaløya 2021

Rein vil komme på sommerbeite på Kvaløya i begynnelsen av mai. Vi arbeider med å forsterke reingjerdet rundt Hammerfest by.

Pressemelding fra Hammerfest kommune


Hammerfest kommune har vært i dialog med reindriften angående reinflyttingen til sommerbeite i Kvalsund og på Kvaløya. Vi forventer at reinen ankommer Kvaløya rundt 1. mai, samt at reinen vil nærme seg bykjernen relativt raskt etter dette.

Vi har satt i gang arbeid for å holde reinen unna bykjernen, samt sikre enkelte områder. Porter og bommer er satt opp der dette lar seg gjøre, og Statens vegvesen klargjør feristene på Forsølhøgda og i Leirvikflåget denne uken. Gravlunden i Fjordadalen gjerdes inn, og det settes opp industrigjerder på Reindalen skistadion denne uken.

Reingjerdet er stedvis ikke i stand til å holde reinen ute. Dette skyldes noen steder at det er nedsnødd, mens det andre steder i tillegg er skade på reingjerdet. Tidligere år har det vært benyttet nettinggjerder i plast for å forhøye nedsnødde strekninger av reingjerdet. Erfaringen fra foregående år er at disse nettene er lite effektive for å holde reinen ute. I tillegg fikk kommunen tilbakemeldinger om at både rein og andre dyrearter satte seg fast i nettinggjerdene. Vi har også registrert at det er vanskelig å sikre at nettinggjerdene ikke ender som forsøpling i natur og blåser på sjøen hvor de kan gjøre videre skade. En samlet vurdering, med særlig vekt på dyrevelferd og miljøhensyn, gjør at Hammerfest kommune ikke vil benytte slike gjerder i år.

Entreprenører som har forårsaket skade på reingjerdet i forbindelse med snøbrøyting o.l., er i gang med å gjennomføre nødvendige reparasjoner. Vi gjennomfører også midlertidig vedlikehold fra kommunens side, der føreforhold tillater. Likevel må vi regne med at reingjerdet ikke vil kunne holde reinen ute av byen. Inntil reingjerdet kan repareres fullstendig vil vi avstå fra å jage reinen ut, både av hensyn til ressursbruk og dyrevelferd.

Vi tar gjerne imot tips om skade på reingjerdet. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt

Reidar Næss
Fagleder
Park, Idrett og Friluftsliv
E-post
Telefon 78 40 20 84
Mobil 468 61 276