Skolene i Hammerfest iverksetter uværsplan mandag 22. februar

Grunnet kraftig vind (liten storm med kraftige vindkast) og utfordringer med snø, vil skoledagen i dag bli annerledes.
Alle må vurdere om vær og kjøreforhold gjør det forsvarlig å kjøre barna til og fra skolene.

Grunnet kraftig vind (liten storm med kraftige vindkast) og utfordringer med snø vil skoledagen i dag bli annerledes. Vi oppfordrer alle til å vurdere værsituasjonen. Alle må gjøre vurderinger om vær og kjøreforhold vil gjøre det forsvarlig å kjøre barna til og fra skolene.

Hammerfestskolen iverksetter uværsplanen:

  • Kvalsund skole er stengt (stengte veier)
  • Skolene vil være åpne for alle elever som kommer i dag (med unntak av Breilia hvor det er for kaldt til å gjennomføre skoledagen), men det oppfordres til å sikre en trygg måte å komme seg til og fra skolene.
  • Det vil ikke bli ført fravær for dagen i dag.
  • Enkelte skoler vil ikke ha optimal temperatur
  • Breilia gjennomfører digital hjemmeundervisning pga. for lav innetemperatur