Visuell profil

Bruk av Hammerfest kommunes visuelle profil

For all bruk av Hammerfest kommunes visuelle profil skal retningslinjene i kommunens designmanual følges.

Ved tvil om fortolkningen av retningslinjene, skal kommunikasjonsrådgiver kontaktes for avklaring.

Kontakt

Eilert Sundt

kommunikasjonsrådgiver

E-post Send e-post
Telefon 78 40 25 64
Mobil 480 28 670