Layoutprinsipper

Profilelement i bruk 

Profilelementet skal alltid plasseres utfallende – kant i kant med formatet. Alle uttak skal gjøres med hele kvadrater.

Fra profilelementet kan det benyttes enkeltkvadrater, et utsnitt av kvadrater eller hele horisontale eller vertikale rader, som eksemplifisert på denne siden.

Klikk for stort bilde

 

Eksempler på bruk

Layout nivå 1 – rolig og formelt uttrykk

Rapporter, strategier, planer

Klikk for stort bilde

Layout nivå 2 – rolig, men lekent uttrykk

Informasjonsmateriell

Klikk for stort bilde

Layout nivå 3 – energisk og mangfoldig uttrykk

Kommunikasjonsmateriell

 Klikk for stort bilde