En samlet visuell identitet

Hammerfest kommune har en samlet logo og visuell profil. Retningslinjer for profilen, som gjengitt i denne manualen, skal i hovedsak benyttes for hele kommunen og all underliggende virksomhet.

I unntakstilfeller der virksomheter har en egen logo benyttes denne alltid sammen med Hammerfest kommunes hovedlogo. Hammerfest kommune skal alltid være en synlig avsender sammen med underliggende virksomhet.

Klikk for stort bilde