Typografi

Profilfont – trykte og digitale medier

Fonten Barlow er Hammerfests profilfont. Barlow skal brukes på alle grafiske oppsett av trykt materiell. Fonten er distribuert av Google fonts og er en gratis nedlastbar font:

https://fonts.google.com/specimen/Barlow

Last ned fontfiler (ZIP, 904 kB)

System- og Microsoft-Office-font

Fonten Arial er en standard font, og skal benyttes på alt materiell knyttet til Office-programmer. Fonten er en del av Microsoft Office pakken.