Planer og rapporter

Planer
Tittel Publisert Type
Arbeidsgiverpolitikk Hammerfest kommune

06.01.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Arbeidsgiverpolitikk Hammerfest kommune.PDF
Beredskapsplan - revidert 2015

30.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Beredskapsplan - revidert 2015.pdf
Beredskapsplan vannforsyning 2015

30.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Beredskapsplan vannforsyning 2015.pdf
Boligpolitisk handlingsplan 2018 - 2021

30.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Boligpolitisk handlingsplan 2018 - 2021.pdf
Boligpolitisk handlingsplan Kalsund 2019 - 2022

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Boligpolitisk handlingsplan Kalsund 2019 - 2022.pdf
Boligsosial handlingsplan 2013 – 2018

30.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Boligsosial handlingsplan 2013 – 2018.pdf
Demensplan 2018 - 2020

30.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Demensplan Hammerfest kommune 2018 - 2020.pdf
Digitaliseringsstrategi 2020 - 2023

10.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Digitaliseringsstrategi 2020 - 2023.pdf
Forvaltningsplan Struves meridianbue 2016 - 2022

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forvaltningsplan Struves meridianbue 2016 - 2022.pdf
Grunnlagsdokument folkehelseoversikt 2020-2024

27.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grunnlagsdokument folkehelseoversikt 2020-2024.pdf
Helse og omsorg, sektorplan 2018 - 2022

30.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Helse og omsorg, sektorplan 2018 - 2022.pdf
IKT-strategi 2020 - 2023

10.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned IKT-strategi 2020 - 2023.pdf
Kollektivplan - 2013

30.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kollektivplan - 2013.pdf
Kommuneplanen, arealdel 01 - plankart

30.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanen, arealdel 01 - plankart.pdf
Kommuneplanen, arealdel 02 - bestemmelser

30.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanen, arealdel 02 - bestemmelser.pdf
Kommuneplanen, arealdel 03 - planbeskrivelse

30.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanen, arealdel 03 - planbeskrivelse.pdf
Kommuneplanen, arealdel 04 - konsekvensutredning

30.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanen, arealdel 04 - konsekvensutredning.pdf
Kommuneplanen, arealdel 05 - rapport natur, filuftsliv og kulturminner

30.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanen, arealdel 05 - rapport natur, filuftsliv og kulturminner.pdf
Kommuneplanen, arealdel 06 - temakart

30.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanen, arealdel 06 - temakart.pdf
Kommuneplanen, samfunnsdel 2015 - 2027

30.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanen, samfunnsdel 2015 - 2027.pdf
Kompetanseplan, strategisk

30.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kompetanseplan, strategisk.pdf
Kreftplan 2020 - 2024

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kreftplan 2020 - 2024.pdf
Kulturplan 2014 - 2019

30.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kulturplan 2014 - 2019.pdf
Lysplan, revidert mars 2007

06.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Lysplan, revidert mars 2007.pdf
Pandemiplan 2020

28.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Pandemiplan 2020.pdf
Plan for disponering av formålsbygg

08.01.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Plan for disponering av formålsbygg.PDF
Plan for legetjenesten 2018-2021

18.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plan for legetjenesten 2018-2021.pdf
Plan for rus og psykisk helsearbeid Hammerfest kommune 2014 - 2018

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plan for rus og psykisk helsearbeid Hammerfest kommune 2014 - 2018.pdf
Plan mot vold i nære relasjoner

08.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plan%2Bmot%2Bvold%2Bi%2Bnære%2Brelasjoner.pdf
Planforslaget var oppe til politisk behandling i Hammerfest kommunestyret den 16

26.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planforslaget var oppe til politisk behandling i Hammerfest kommunestyret den 16.pdf
Plankart HMF rorbuer

28.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart HMF rorbuer.pdf
Plankart Storsvingen Vest

28.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart reguleringsendring Storsvingen Vest.pdf
Planstrategi 2016 - 2019

30.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planstrategi 2016 - 2019.pdf
Re-habiliteringsplan 2013-2015

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Re-habiliteringsplan 2013-2015.pdf
Rus og graviditet, handlingsplan - 2010

30.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rus og graviditet, handlingsplan - 2010.pdf
Sektorplan helse og omsorg - Hammerfest kommune 2018-2022

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sektorplan helse og omsorg - Hammerfest kommune 2018-2022.pdf
Strategisk kompetanseplan

06.01.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Strategisk kompetanseplan.PDF
Strategisk næringsplan 2009-2018 Hammerfest kommune

07.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Strategisk næringsplan 2009-2018 Hammerfest kommune.pdf
Strategisk næringsplan 2018-2030 Kvalsund kopmmune

07.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Strategisk næringsplan 2018-2030 Kvalsund kopmmune.pdf
Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022.pdf
Trafikksikkerhetsplan for Hammerfest kommune 2014 - 2017

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikksikkerhetsplan for Hammerfest kommune 2014 - 2017.pdf
Økonomiplan 2019 - 2022

30.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Økonomiplan 2019 - 2022.pdf
Økonomiplan 2020-2023 Kommunestyrets vedtak

03.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Økonomiplan 2020-2023 Kommunestyrets vedtak.pdf
Økonomisk handlingsplan 2017 - 2020

30.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Økonomisk handlingsplan 2017 - 2020.pdf
Økonomisk Handlingsplan 2018 - 2021

30.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Økonomisk Handlingsplan 2018 - 2021.pdf