Rådmann Leif Vidar Olsen

Leif Vidar Olsen har vært rådmann i gamle Hammerfest kommune i perioden 01.01.2009 til 31.12.2019. Han er rådmann i den nye Hammerfest kommune fra 01.01.2020.

Før dette har han vært rådmann i Måsøy kommune i perioden 1998–2008. Før denne perioden var han lærer, personalansvarlig og budsjettansvarlig i Måsøy. Han har også to perioder i kommunestyret i Måsøy og var hovedutvalgsleder og gruppeleder.

Oppgaver og ansvar

Rådmannen har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av alle politiske vedtak og for alle administrative vedtak fattet etter delegert myndighet.

Hovedområdene i rådmannens arbeidsoppgaver er daglig ledelse av driften, løpende økonomistyring, organisasjonsutvikling og langsiktig planlegging.

Arbeidsoppgavene gjenspeiler at kommunen har fem hovedoppgaver; demokratisk arena, tjenesteprodusent, forvaltningsmyndighet, samfunnsutvikler og arbeidsgiver.

Kontakt

Leif Vidar Olsen
Øverste adm.leder
Rådmann
E-post
Telefon +47 78 40 25 04