Arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselsloven

2019 – 2023

Leder:
Andreas Veum Gamst
Nestleder:
Wendy Hansen

Arbeiderpartiet

KrF/Høyre/FrP

SP/R/MDG