Varamedlemmer til arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselsloven

2019 – 2023

Arbeiderpartiet

KrF/Høyre/FrP

SP/R/MDG