Eldrerådet

2019 – 2023

Leder:
Tor Magne Olsen
Nestleder:
Eva Gebhardt Sjøtun

AP/KrF/H/FrP

 

Rødt/SP/MDG/SV

Pensjonistforeningen