Eldrerådet

2019 – 2023

Leder:
Tor Magne Olsen
Nestleder:
Eva Gebhardt Sjøtun