Formannskapet

2019 – 2023

Ordfører:
Marianne Sivertsen Næss
Varaordfører:
Terje Wikstrøm