Varamedlemmer til hovedutvalget for helse og omsorg

2019 – 2023

Arbeiderpartiet (Ap)

KrF/Høyre/FrP

Sosialistisk venstreparti (SV)

Senterpartiet/Rødt/MDG