Varamedlemmer til hovedutvalget for helse og omsorg

2019 – 2023