Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling

2019 – 2023

Leder:
Kurt Methi
Nestleder:
Heidi Marie Mauno Sletten