Varamedlemmer til hovedutvalget for næring, miljø og utvikling

2019 – 2023