Hovedutvalget for oppvekst og kultur

2019 – 2023

Leder:
Berit Hågensen
Nestleder: 
Christian Bergeton Klaussen