Varamedlemmer til hovedutvalget for oppvekst og kultur

2019 – 2023