Varamedlemmer til hovedutvalget for oppvekst og kultur

21019 – 2023

Arbeiderpartiet (Ap)

KrF/Høyre/FrP

Sosialistisk venstreparti (SV)

Senterpartiet/Rødt/MDG