Klagenemnda

2019 – 2023

Klagenemnda er et politisk organ som er opprettet av kommunestyret. Nemnda har fem medlemmer og varamedlemmer.

Klagenemnda sitt ansvarsområde er fastsatt i forvaltningsloven § 28. Klagenemda skal behandle klager etter denne bestemmelsen og eventuelt andre særlover der kommunen er endelig klageinstans. 
 

Sekretariat

Kontakt

Lena Røbekk
Administrasjonskonsulent
Sentraladministrasjonen
E-post
Telefon 78 40 25 92
Mobil 952 70 831
Cathrine Leistad
Kommuneadvokat
Sentraladministrasjonen
E-post
Telefon 78 40 25 11
Mobil 907 83 328
Mia Nissen
Juridisk Rådgiver
Sentraladministrasjonen
E-post
Telefon 78 40 25 16