Klagenemnda

2019 – 2023

Arbeiderpartiet (AP)

KrF/Høyre/FrP

SP/Rødt/MDG