Kommunestyret

2019 – 2023

Arbeiderpartiet (AP)

18 representanter

Fremskrittspartiet (FrP)

2 representanter

Høyre (H)

2 representanter

Kristelig folkeparti (KrF)

3 representanter

Miljøpartiet de grønne (MDG)

1 representant

Rødt (R)

2 representanter

Senterpartiet (Sp)

3 representanter

Sosialistisk venstreparti (SV)

4 representanter