Varamedlemmer til kommunestyret

2019 – 2023 

Arbeiderpartiet (AP)

21 vararepresentanter

Fremskrittspartiet (FrP)

5 vararepresentanter

Høyre (H)

5 vararepresentanter

Kristelig folkeparti (KrF)

6 vararepresentanter

Miljøpartiet de grønne (MDG)

4 vararepresentanter

Rødt (R)

5 vararepresentanter

Senterpartiet (Sp)

6 vararepresentanter

Sosialistisk venstreparti (SV)