Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

2019 – 2023

Leder:
Eva Gebhardt Sjøtun
Nestleder:
Erik Lemika

SP/Rødt/MDG/SV

Arbeiderpartiet (Ap)

Psoriasis- og eksemforbundet

Mental helse

Blindeforbundet

Hørselshemmedes landsforbund