Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

2019 – 2023

Leder:
Eva Gebhardt Sjøtun
Nestleder:
Erik Lemika