Reglement og dokumenter

Fokevalgte organer
Tittel Publisert Type
Kommunestyrets vedtak 12.11

Kommunestyrets vedtak 12.11.2020

16.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunestyrets vedtak av 12.11.2020.pdf
Kommunestyrets vedtak av 12.11.2020

16.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunestyrets vedtak av 12.11.2020.pdf
Kontaktinformasjon folkevalgte 2019-2023

16.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kontaktinformasjon til hjemmeside 2019 - 2023.pdf
Mandat for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

05.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Mandat for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf
Politisk møteplan 1.halvår 2021

16.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Møteplan 1.halvår 2021.pdf
Politisk møteplan høsten 2020

08.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Politisk møteplan høsten 2020.pdf
Reglement for delegering og innstilling for Hammerfest kommune

Vedtatt av kommunestyret 10.12.2020

15.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for delegering og innstilling for Hammerfest kommune.pdf
Reglement for folkevalgte organer 2019 - 2023

Vedtatt 10.12.2020

15.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for folkevalgte organer og saksbehandlingen - vedtatt 10.12.2020.pdf
Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Hammerfest kommune

05.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for Godtgjøring tl folkevlangte 2018-10-19.pdf
Styrer råd og utvalg 2019 - 2023

16.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Styrer råd og utvalg 2019 - 2023.pdf