Ungdomsrådet

Hammerfest ungdomsråd 2019 – 2020

Hammerfest ungdomsråd består av ungdommer bosatt i Hammerfest. Det er 13 faste medlemmer og 13 vara. Valg foregår hver høst og man velges for et skoleår om gangen.

Ungdomsrådet er ungdommens råd- og forslagsgivende organ i kommunen. Ungdomsrådet skal gi forslag og råd til kommunens politiske og administrative ledelse i saker som angår ungdom.

Målet er å sikre og styrke ungdommens medvirkning og deltakelse i politiske beslutningsprosesser. Ungdomsrådet skal bidra til å sette barn og ungdoms oppvekstsvilkår i Hammerfest på dagsorden. Derfor skal rådet være høringsinstans i alle saker som angår barn og ungdom. Husk at dagens ungdom er morgendagens voksne.

Faste representanter

Vararepresentanter