Ungdomsrådet

Hammerfest ungdomsråd 2019 – 2020

Hammerfest ungdomsråd består av ungdommer bosatt i Hammerfest. Det er 13 faste medlemmer og 13 vara. Valg foregår hver høst og man velges for et skoleår om gangen.

Ungdomsrådet er ungdommens råd- og forslagsgivende organ i kommunen. Ungdomsrådet skal gi forslag og råd til kommunens politiske og administrative ledelse i saker som angår ungdom.

Målet er å sikre og styrke ungdommens medvirkning og deltakelse i politiske beslutningsprosesser. Ungdomsrådet skal bidra til å sette barn og ungdoms oppvekstsvilkår i Hammerfest på dagsorden. Derfor skal rådet være høringsinstans i alle saker som angår barn og ungdom. Husk at dagens ungdom er morgendagens voksne.

Faste representanter

 • Leder
  Beate Marie Hægdahl Paulsen, Hammerfest VGS | Send e-post
 • Nestleder
  Erling-André Haneboe, Kvalsund skole | Send e-post
 • Camilla Løkke Berntsen, Hammerfest VGS
 • Brian Fredriksen, Hammerfest VGS
 • Ine Charlene Johansen, Breilia skole
 • Sigrid Kvam Jørstad. Breilia skole
 • Tiril Johansen, Fjordtun skole
 • Elias Holmgren, Fjordtun skole
 • Brage Elias Paulsen, Forsøl skole
 • Christoffer Kristoffersen, Kvalsund skole
 • Serine Nikodemussen, Kokelv oppvekstsenter
 • Leona Snellman, Kokelv oppvekstsenter
 • Daniel Solem, Breilia skole avdeling Båthuset

Vararepresentanter

 • Johannes Hoff Sletten, Hammerfest VGS
 • Ruta Ramoskaite, Hammerfest VGS
 • Leyla Holmgren, Hammerfest VGS
 • Sindre Kristiansen, Hammerfest VGS
 • Ibrahim Ali Mokhtar, Breilia skole
 • Kaja Paulsen, Breilia skole
 • Sara Marie Birkeland, Breilia skole
 • Victoria Sundt Garder, Breilia skole
 • Knut-Erik Hatlem, Fjordtun skole
 • Miriam Zahl, Fjordtun skole
 • Chris-Stian Holmgren, Kvalsund skole
 • Trygve Taknes, Kokelv oppvekstsenter
 • Niclas Sivertsen, Breilia skole avdeling Båthuset