Innbyggerforslag

Har du en sak du brenner for og som du ønsker skal behandles politisk i kommunen eller fylket?

En innbygger kan få sin sak behandlet av kommunestyret eller fylkestinget dersom det samles inn mange nok underskrifter. Forslag som støttes av to prosent av innbyggerne i kommunen eller fylket, må behandles. Likevel er det tilstrekkelig med 300 underskrifter i kommunen og 500 i fylket.

Innbyggeren trenger ikke å være 18 år for å fremme sak. Forslaget må ha et konkret innhold. Innbyggerne oppmuntres til å forberede saken godt, eventuelt også forsøke å få den løst på andre måter.

Kommunestyret eller fylkestinget plikter å ta stilling til forslaget og skal som hovedregel behandle saken senest seks måneder etter at saken har fått nok underskrifter. Tidsfristen på seks måneder gjelder ikke dersom saken henvises til behandling i en pågående plansak.

Forslaget må gjelde kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. Saken kan avvises dersom den ikke faller inn under kommunens eller fylkeskommunens myndighetsområde eller har vært fremmet med samme innhold i valgperioden.

Eksempler på steder man kan lage digitalt opprop for å skaffe underskrifter er følgende;

Når du har mange nok underskrifter og en ferdig formulert sak og forslag, kan du sende dette til kommunen per epost til postmottak@hammerfest.kommune.no

Les mer om innbyggerforslag på regjeringen.no