Ordfører Marianne Sivertsen Næss

Arbeiderpartiet

Marianne Sivertsen Næss er født og oppvokst i Hammerfest. Hun er gift og har tre døtre i barne- og ungdomsskolealder. 

Politisk aktivitet

Marianne Sivertsen Næss ble første gang valgt inn i kommunestyret i 2007 for Arbeiderpartiet. I perioden 2007-2011 var hun medlem i utvalget for kultur, omsorg og undervisning, i tillegg til formannskapet og kommunestyret. Hun vikarierte også som varaordfører i 9 måneder i 2009/2010. I kommunevalget i 2011 ble Marianne valgt til varaordfører, og hun ble gjenvalgt i 2015. Hun var i perioden 2015-2019 valgt som gruppeleder for Arbeiderpartiets gruppe som bestod av 20 av totalt 29 representanter i kommunestyret.

Yrkesbakgrunn

Marianne Sivertsen Næss har utdanning innen ledelse og en mastergrad i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. I perioden 2011-2016 var Marianne rektor ved Hammerfest videregående skole, ved siden av vervet som varaordfører. Fra høsten 2019 er hun ordfører på heltid, og hun har permisjon fra stillingen som rektor. Tidligere har Marianne jobbet som lærer i grunnskolen og i voksenopplæringen, vært seksjonsleder i Finnmarkssykehuset og rådgiver i Husbanken.

Andre verv

  • Marianne Sivertsen Næss er nestleder i styret for Hammerfest Energi AS, medlem i styret for Hammerfest Industrifiske AS og medlem i styret for Finnmark Ressursselskap AS. 

Kontakt

Marianne Sivertsen Næss
Ordfører
Politisk
E-post
Telefon 78 40 25 01
Mobil 917 15 059