Møteavvikling politiske møter fra februar 2021

Helsedirektoratet og KS har avklart at politiske møter er å regne som møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid. Siden politiske møter dermed ikke anses som et arrangement etter covid‐19‐forskriften, er det ikke gitt nasjonale føringer om antallsbegrensning.

Vi gjeninnfører derfor fysiske politiske møter på rådhuset med følgende grunnleggende smitteverntiltak:

  1. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Dette gjelder uansett type sykdom, og selv med lette symptomer. Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke komme på møtet. Dette gjelder også personer som er i hjemmeisolasjon eller i karantene.
  2. God hånd- og hostehygiene
  3. Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler/håndsprit virker mot koronavirus og er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. Vi har plassert antibac dispensere ved hovedinngangen til rådhuset, og ved kaffemaskinene. Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig. Vi setter ut papirtørkle flere plasser på rådhuset.
  4. Hold minst 1 meters avstand til andre.
  5. Forsterket renhold Toaletter og vaskeservanter, håndtak og andre gjenstander som hyppig berøres rengjøres ofte. Det gjennomføres ekstra renhold på overflater og kaffemaskinene. Ellers har vi ordinær god rengjøring.

Møteavvikling

Vi ommøblerer i kommunestyresalen og oppsettet vil være med anbefalt avstand på minst 1 meter mellom representantene.

Folkevalgte

Forfall meldes som vanlig til utvalgssekretær på epost, eventuelt på telefon. Avslag på kalenderinvitasjon teller ikke som å melde forfall. Ved sykdom meldes forfall. Vara møter kun ved spesiell innkalling.

Publikum

Siden det er begrenset plass i kommunestyresalen og på galleriet, ber vi publikum som ønsker å følge kommunestyremøtene om å gjøre det via Kommune-tv.

Administrasjonen

Saksbehandlere som har saker til politisk behandling kan delta i møtet. I møtene for formannskapet, hovedutvalgene, rådene og klagenemnda kan saksbehandlere være tilstede i kommunestyresalen under møtet. Det kan være begrenset plass og man bør da komme i møtet like før behandling av egen sak. Stoler vil være plassert med minst 1 meters avstand.

I møtene til kommunestyret må administrasjonen følge med på Kommune-tv, eventuelt sitte på galleriet og komme til kommunestyresalen rett før vedkommendes sak skal behandles og man eventuelt skal svare på spørsmål. Når saken er ferdigbehandlet forlater man kommunestyresalen.