Spørretime for innbyggerne

Spørretime arrangeres i begynnelsen av utvalgte kommunestyremøter og er åpen for alle innbyggere i Hammerfest kommune.

Neste spørretime:

Torsdag 4. mars 09:00 – 09:30 i kommunestyresalen

Spørsmål må være innsendt senest tre dager før møtet. Bruk skjema under.

For at spørsmålet skal behandles, må du selv møte i kommunestyresalen. Ordfører kan lese opp spørsmålet for deg om du ikke vil stille det selv.

Ved oppmøte må spørsmålsstiller sitte på galleriet frem til eget spørsmål skal stilles og behandles. Når det er din tur går du ned til kommunestyresalen.

Regler for spørretime for innbyggere

 • Alle som er bosatt i Hammerfest kommunen kan stille spørsmål til ordfører.
 • Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer kan selv ikke delta i spørretimen.
 • Spørsmål bør sendes skriftlig senest tre dager før møtet, men kan også stilles muntlig direkte i spørretimen.
 • Spørsmålsstiller må selv være tilstede i møtet for at spørsmålet skal behandles, men bestemmer selv om han/hun vil lese spørsmålet selv eller om ordfører skal gjøre det. Spørsmålsstilleren må uansett være til stede i møtet når spørsmålet stilles og besvares.
 • Spørsmål og svar skal være kortfattet. Normalt skal det ikke overstige tre minutter, inkludert redegjørelse for bakgrunnen. Svartid er også maks tre minutter.
 • Ordfører svarer selv eller kan be rådmannen eller andre fra administrasjonen om å besvare spørsmålet.
 • Spørsmålsstiller kan be om replikk og ordfører eller den som svarer kan svare på replikk. Det gis 1 minutt til replikk og svar på replikk.
 • Spørsmål som ikke kan besvares umiddelbart utsettes til neste spørretime.
 • Spørsmål må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere.
 • Personlige saker og saker som er under ordinær klagebehandling, unntatt offentlighet eller underlagt taushetsplikt skal ikke tas opp.
 • Det kan ikke stilles spørsmål om saker som er oppført på kommunestyrets saksliste samme dag.
 • Kommunalt ansatte kan ikke stille spørsmål som angår eget arbeidssted.
 • Spørsmål som stilles skal protokolleres. Svar på spørsmål kan følges via kommune-TV-streaming.

Ved innsending av spørsmål må navn, telefonnummer og epost oppgis.

Åpne skjemaet i eget vindu