Slik stemmer du til stortings- og sametingsvalget

Husk å ta med legitimasjon og valgkort til valglokalet. 

Valgkortet er digitalt 

De fleste har mottatt valgkortet digitalt og kan vise det på mobilen ved registreringsbordet. Har du reservert deg mot digital post skal du ha mottatt valgkortet i papirformat i posten.

Når du ankommer valglokalet vil en valgmedarbeider vil vise deg til valgavlukket når det er din tur. Du må oppgi om du skal stemme ved både stortingsvalg og sametingsvalg. 

Stortingsvalget

 1. Ta den stemmeseddelen du ønsker.
 2. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen. Det står på baksiden av stemmeseddelen hvordan du gir personstemmer eller stryk.
 3. Snu stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut - da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmeseddelen.
 4. Gå til registeringsbordet og vis legitimasjon og valgkort.
 5. Valgfunksjonæren stempler stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.
 6. Du må selv legge den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.

Sametingsvalget

 1. Du får utlevert en stemmeseddelkonvolutt som er blå og blir vist til et stemmeavlukke.
 2. I stemmeavlukket tar du en hvit konvolutt. Den hvite konvolutten inneholder alle stemmesedlene til sametingsvalget.
 3. Velg den stemmeseddelen du vil ha, og legg den i den blå konvolutten.
 4. Ta med både den hvite og den blå konvolutten til registreringsbordet.
 5. Vis legitimasjon og valgkort til valgfunksjonæren. Hvis du ikke har med valgkortet skriver valgfunksjonæren det ut.
 6. Stemmeseddelkonvolutten skal ikke stemples slik man gjør med stemmesedler til stortingsvalg, men din legitimasjon skal sjekkes opp mot manntallet.
 7. Valgfunksjonæren gir deg beskjed om å legge konvolutt med stemmeseddelen i urnen.