Stortings- og sametingsvalget 2021: valgdagen

I Hammerfest kommune er det valgdag søndag 12. og mandag 13. september. Alle som er manntallsført i kommunen kan stemme på valgdagen. Du kan stemme i alle valglokalene i kommunen.

Husk legitimasjon

Husk å ta med legitimasjon og valgkort til valglokalet. De fleste har mottatt valgkortet digitalt og kan vise det på mobilen ved registreringsbordet (se «Slik stemmer du» lenger ned).  Har du reservert deg mot digital post skal du ha mottatt valgkortet i papirformat i posten.

Åpningstider valglokale

Obs! Valglokalet på Rådhuset stenger kl. 20 og ikke kl. 21 som tidligere år.

Valglokaler og åpningstider 2021
Valgkrets  Valglokale  Søn 12. sept  Man 13. sept 
Akkarfjord  Akkarfjord skole    9 – 18 
Forsøl  Forsøl grendehus    9 – 18 
Hammerfest  Hammerfest rådhus  15 – 20 9 – 20
Hønseby  Daltun skole    9 – 18 
Kokelv  Kokelv grendehus  15 – 18 9 – 18 
Kvalsund  Kvalsund kommunehus 15 – 18 9 – 19 
Rypefjord  Fjordtun skole  15 – 19 9 – 19 

Slik stemmer du

Når du ankommer valglokalet vil en valgmedarbeider vise deg til valgavlukket når det er din tur. Du må oppgi om du skal stemme ved både stortingsvalg og sametingsvalg. 

Stortingsvalget

 1. Ta den stemmeseddelen du ønsker.
 2. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen. Det står på baksiden av stemmeseddelen hvordan du gir personstemmer eller stryk.
 3. Snu stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut - da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmeseddelen.
 4. Gå til registeringsbordet og vis legitimasjon og valgkort.
 5. Valgfunksjonæren stempler stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.
 6. Du må selv legge den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.

Sametingsvalget

 1. Du får utlevert en stemmeseddelkonvolutt som er blå og blir vist til et stemmeavlukke.
 2. I stemmeavlukket tar du en hvit konvolutt. Den hvite konvolutten inneholder alle stemmesedlene til sametingsvalget.
 3. Velg den stemmeseddelen du vil ha, og legg den i den blå konvolutten.
 4. Ta med både den hvite og den blå konvolutten til registreringsbordet.
 5. Vis legitimasjon og valgkort til valgfunksjonæren. Hvis du ikke har med valgkortet skriver valgfunksjonæren det ut.
 6. Stemmeseddelkonvolutten skal ikke stemples slik man gjør med stemmesedler til stortingsvalg, men din legitimasjon skal sjekkes opp mot manntallet.
 7. Valgfunksjonæren gir deg beskjed om å legge konvolutt med stemmeseddelen i urnen.

Smittevern

Personer som er syke skal holde seg hjemme 

Det viktigste smitteverntiltaket er at syke personer skal holde seg hjemme. I valggjennomføring har dette betydning både for valgmedarbeidere og for velgere. Vi vil likevel tilrettelegge for at alle velgere skal ha mulighet til å stemme.

God hygiene

Vask hendene eller bruk håndsprit når du går inn i valglokalet. Host eller nys i albukroken eller i et papirlommetørkle som du kaster etterpå.

Hold avstand

Hold minst én meters avstand til alle som du ikke bor sammen med: både andre velgere, valgmedarbeidere og andre.

Ingen registrering av oppmøte

Det skal være mulig å avlegge stemme uten å komme nærmere andre enn 1 meter og å kunne gjøre det på mindre enn 15 minutter. Dermed vil man ikke være å regne som nærkontakt av noen etter å ha avlagt stemme, og det skal ikke registreres hvem som møter opp i valglokalet. Dette er også viktig for å sikre hensynet til hemmelig valg.