Varaordfører Terje Wikstrøm

Arbeiderpartiet

Terje Wikstrøm er født i Sandnessjøen, men har bodd i Kvalsund siden 1979. Han har en datter og en sønn i voksen alder.

Politisk aktivitet

Terje Wikstrøm ble først gang valgt inn i kommunestyret i Kvalsund i 2007 for Arbeiderpartiet. Han har sittet i ulike utvalg, og vært gruppeleder for arbeiderpartiet i perioden 2011-2015. Han har i perioden 2015-2019 vært ordfører i Kvalsund kommune.

  • 2007-2011: Kommunestyret og Utviklingsutvalget.
  • 2011-2015: Kommunestyret og formannskapet, samt gruppeleder.
  • 2015-2019: Ordfører, kommunestyre og formannskapet.

Yrkesbakgrunn

Terje Wikstrøm er utdannet som politimann, og gikk ut av politihøgskolen i 1995. Han har i hele sin yrkesaktive perioden i politiet jobbet i Hammerfest, og hatt ulike stillinger i politiet, fra betjent til etterforskningeleder og Regionlensmann. Han har i dag permisjon fra jobben som politistasjonssjef ved Hammerfest politistasjon.

Andre verv

Terje Wikstrøm er i dag nestleder i Vestfinnmark Regionråd.

Terje Wikstrøm har vært engasjert i det frivillige arbeidet i Kvalsund, nærmere bestemt i Kvalsund IL. Her har han vært alt fra trener, styremedlem og dommer til sportslig leder.

Kontakt

Terje Wikstrøm
Varaordfører
Rådhuset
E-post
Telefon 78 40 25 29
Mobil 904 75 987