Hammerfest sentrum

Program for 17. mai i Hammerfest sentrum

08:00

Flaggheising

09:00

Kransenedleggelse ved minnebauta for omkomne fiskere i Sørøysund, Rypefjord kirkegård v/Tom-Kristian Tommen Hermo

09:30

  • Kransenedleggelse ved Strandgata 52, Strandparken, minnetavle Dr. Hansen v/Tom-Kristian Tommen Hermo
  • Hammerfest blandede kor synger på sykehuset

11:00

  • Hammerfest Mandssangforening synger på Kirkeparken omsorgssenter
  • Gudstjeneste i Hammerfest Kirke v/prest Solveig Andersen. Organist Elena Brovold. Hammerfest Blandede kor deltar. Etter gudstjenesten er det kransenedleggelse på partisangravene på Hauen gravplass v/Gunnar Bolle

11:15

Oppstilling morgentoget, Rådhusplassen.
Isbjørnan og Bymusikken spiller.

Togruta

Rådhusplassen – Sjøgata – Sørøygata.
Ved Kirkeparken omsorgssenter er det et kort stopp for bekransing av bauta v/ordfører Terje Wikstrøm.
Toget fortsetter Parkgata – Kirkegata – Strandgata. Kort stopp for bekransing av Ole Olsens byste v/varaordfører Elisabeth Rønning. Toget oppløses.

11:30 – 15:00

Tilstelning for byens pensjonister i Rådhuset. Kaffe og kaker. Hammerfest Mandssangforening synger før togavgang. Arrangør: Eldrerådet

12:10

Oppstilling hovedtog v/Isbjørnhallen

Togorden

  • Politi
  • Flaggborg
  • 17. mai-komiteen
  • Mylingen barnehage
  • Hammerfest Musikkforening
  • Radioen barnehage
  • Reindalen barnehage
  • Håja barnehage
  • Isbjørnhiet barnehage
  • Prærien barnehage
  • Reindalen skole
  • Fuglenes skole
  • Andre

12:30

Oppstilling hovedtog v/Kirkeparken/Scandic hotell

Togorden

  • Politi
  • Flaggborg
  • 17. mai-komiteen
  • Formannskapet/Kommunestyret
  • Hammerfest IF Stein
  • FUTT
  • Isbjørnan skolekorps
  • Fjordadalen FUS barnehage
  • Røverhiet barnehage
  • Rypefjord barnehage
  • Tyven barnehage
  • Nissenskogen barnehage
  • Hammerfest Mandssangforening
  • Fjordtun skole
  • Baksalen skole
  • Hammerfest voksenopplæringssenter
  • Andre

12:45

Avmarsj hovedtog fra Isbjørnhallen.

Togrute

Isbjørnhallen – rundt sykehuset –  Fuglenesveien – Nedre Molla – Strandgata – Kirkegata – Sjøgata – Rådhusplassen

13:00

Avmarsj hovedtog fra Kirkeparken/Scandic hotell

Togrute

Sørøygata – Parkgata – Kirkegata – Strandgata – Skolebakken – Fjellgata – Fjellbakken  (her flettes toget fra Fuglenes inn bak Baksalen skole) – Nedre Molla – Strandgata, toget svinger ned ved Coop Prix – Rådhusplassen.

Rådhusplassen etter hovedtoget:

  • Hilsen fra 17. mai-komiteen v/ordfører Terje Wikstrøm
  • Hammerfest Musikkforening spiller første og siste vers av  ”Ja, vi elsker”
  • Tale for dagen v/kommunalsjef Helse- og omsorg Stine Løkke
  • Hammerfest Musikkforening spiller første og siste vers av ”Gud signe vårt dyre fedreland”
  • Kransenedleggelse ved minneplata for de falne under 2. verdenskrig v/Gunnar Bolle
  • Kransenedleggelse ved minnebauta for Isak Meyer Goldmann – 2. verdenskrig v/Gunnar Bolle
  • Utdeling av Hammerfest Kommunes kulturpris v/ hovedutvalgsleder Berit Hågensen
  • Tale for dagen v/Hammerfest ungdomsrådet v/Sigrid Kvam Jørstad, Elias Holmgren og Marthe Emilie Aksberg
  • Rødruss tale v/russepresident Sarah Kristiansen Olsen
  • Hammerfest Musikkforening spiller første og siste vers av ”Fagert er landet”

Tekster til fellessanger på rådhusplassen

Mens toget går, vil gater i sentrum være sperret for biltrafikk. Se kartet over.
Skippergata og Salsgata holdes åpne for gjennomfart. 

Kino

15:00

Syng 2 (Norsk tale, Norsk tekst), for alle
Kjøp billett til Syng 2

16:00

Sonic The Hedgehog 2, 9 år

Kjøp billetter til Sonic the Hedgehog 2