Aktiv sommer

Sommerskolen i Hammerfest 2021

Klikk for stort bilde 

Aktiv sommer er 7 sommeruker full av spennende aktiviteter, nye opplevelser, mestringsglede og gode vennskap. Det er gratis for alle elever i grunnskolen i Hammerfest kommune å delta. Målet med sommerskolen er at barn skal få delta på mange ulike aktiviteter, både faglig og sosialt. Vi skal gjøre det vi kan for at alle barn skal trives på aktivitetene, at det blir gode sosiale miljøer der barna er snille, støttende og gode med hverandre. Mat er også en stor del av den sosiale biten og det vil være gratis mat inkludert i hver aktivitet.

Det er gratis å delta!

 

📅 Se aktivitetskalenderen med alt som foregår!

 

Hvilket trinn melder du på eleven?

Du melder eleven på det trinnet de gikk i våren 2021. Hvis eleven gikk i 7. trinn våren 2021, skal de delta på aktiviteter som gjelder 7. trinn. Elever som begynner i 1. trinn høsten 2021 kan dessverre ikke delta på Aktiv sommer.

Påmelding

Du melder på ved å klikke på lenke eller lese QR-koden som du finner under aktivitetene, og følger lenken. Påmeldingen er åpen fram til 3 dager før aktiviteten skal holdes.

Bindende påmelding

Melder du eleven på en aktivitet, må de møte opp. Det er mange om plassen, og har man fått plass må man benytte den.

Dersom det skulle dukke opp noe uventet, må du gi beskjed til Sommerskolen2021@hammerfest.kommune.no eller ringe M 959 39 039 så snart som mulig slik at andre kan få plassen din.

Særskilt tilrettelegging

Har ditt barn behov for tilrettelegging for å delta på Aktiv sommer? Meld fra om dette når du melder barnet på.

Aktiv sommer og korona

Aktiv sommer blir kun gjennomført dersom smittetrykket tilsier det.  Vi må hele tiden vurdere om aktivitetene lar seg gjennomføre. Vi og arrangørene av hver aktivitet har det fulle ansvaret for smittevernhåndteringen i samråd med kommuneoverlegen og de til enhver tid gjeldende forskrifter for Hammerfest kommune. Alle barn som skal delta på Aktiv sommer må ikke ha noen symptomer på sykdom, og må være ekstra flinke på håndhygiene.

Kontaktinformasjon

Susanne Daae
Prosjektleder
M 959 39 039
Sommerskolen2021@hammerfest.kommune.no