TV-aksjonen NRK 2020 går til Verdens Naturfond WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen 18. oktober.

Tv-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Aksjonen vil gjennomføres 18. oktober.