Hammerfest parkering - Klage

Hva står det på gebyrvarselet?

På varselet om gebyr som du har fått, står det hva som er grunnlaget for gebyret. Velg fra listen under.

Parkeringsgebyrgrunnlag